Algade, fra Vesterbro til Boulevarden, Aalborg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120516-158

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Kulturlag, Historisk Tid (dateret 1400 - 1806 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (7)
2018 Museal forundersøgelse
Journal nr.: ÅHM 6907
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6907: Indsendelse af Delregnskab nr. 2 for den arkæologiske forundersøgelse til Slots- og Kulturstyrelsen.

2018 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6907
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6907: Indsendelse af Delregning nr. 1 for den arkæologiske udgravning til Slots- og Kulturstyrelsen.

2018 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6907
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6907: Indsendelse af et maksimumsbudget for belægningsprojektets etape 3-6 til Slots- og Kulturstyrelsen for sagsbehandling.

2018 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6907
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6907: Indsendelse af budget og faglig argumentation for arkæologisk udgravning i forbindelse med belægningsprojektets etape 1 og 2.

2018 Museal forundersøgelse
Journal nr.: ÅHM 6907
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6907: Indsendelse af beretning for forundersøgelsen: I forbindelse med en større forundersøgelse blev der gravet 22 prøvehuller i Algade samt på områderne umiddelbart øst og vest for Budolfi kirke og i Lommeparken (P-plads øst for Budolfi kirke). Ved forundersøgelsen blev det påvist, at der på området omkring Budolfi kirke umiddelbart under de recente lag ligger velbevarede kulturlag og huskonstruktioner fra høj- og senmiddelalder. Desuden fandtes der bygningskonstruktioner fra renæssance og nyere historisk tid i mange af felterne øst for Budolfi og i felterne i Algade. Fund af stendige og skeletter gør det muligt at indkredse udstrækningen af kirkegården omkring Budolfi kirke mod øst og vest.

2018 Museal forundersøgelse
Journal nr.: ÅHM 6907
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6907: Indsendelse af Delregnskab nr. 1 for forundersøgelsen, etape I og II, med tilhørende statusrapporter. Ved forundersøgelsen er der påvist væsentlige fortidsminder på hovedparten af den forundersøgte strækning af Algade i Aalborg, fra Boulevarden til Vesterbro.

2018 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: ÅHM 6907
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6907: Forud for et større belægnings- og træplantningsprojekt i Algade, fra Vesterbro til Boulevarden, Aalborg, ønsker bygherren Aalborg Kommune gennemført en større, arkæologisk forundersøgelse for at få afklaret omfanget af væsentlige fortidsminder inden for området.

Litteraturhenvisninger  (0)