Algade, fra Vesterbro til Boulevarden, Aalborg

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120516-158

Anlæg og datering

Kulturlag, Historisk Tid (dateret 1400 - 1806 e.Kr.)
Undersøgelsehistorie

2018 Museal udgravning
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6907: Indsendelse af delregnskab nr. 3 med tilhørende statusrapport for den arkæologiske udgravning, etape 1 - 2, til Slots- og Kulturstyrelsen.

2018 Museal udgravning
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6907: Indsendelse af delregnskab nr. 2 med tilhørende statusrapport for den arkæologiske udgravning, etape 3 - 6, til Slots- og Kulturstyrelsen.

2018 Museal udgravning
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6907: Indsendelse af delregnskab nr. 1 med tilhørende statusrapport for den arkæologiske udgravning, etape 3 - 6, til Slots- og Kulturstyrelsen.

2018 Museal udgravning
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6907: Indsendelse af delregnskab nr. 2 for den arkæologiske udgravning etape 1-2 til Slots- og Kulturstyrelsen.

2018 Museal forundersøgelse
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6907: Indsendelse af Delregnskab nr. 2 for den arkæologiske forundersøgelse til Slots- og Kulturstyrelsen.

2018 Museal udgravning
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6907: Indsendelse af Delregnskab nr. 1 for den arkæologiske udgravning etape 1-2 til Slots- og Kulturstyrelsen.

2018 Museal udgravning
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6907: Indsendelse af et maksimumsbudget for belægningsprojektets etape 3-6 til Slots- og Kulturstyrelsen for sagsbehandling.

2018 Museal udgravning
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6907: Indsendelse af budget og faglig argumentation for arkæologisk udgravning i forbindelse med belægningsprojektets etape 1 og 2.

2018 Museal forundersøgelse
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6907: Indsendelse af beretning for forundersøgelsen: I forbindelse med en større forundersøgelse blev der gravet 22 prøvehuller i Algade samt på områderne umiddelbart øst og vest for Budolfi kirke og i Lommeparken (P-plads øst for Budolfi kirke). Ved forundersøgelsen blev det påvist, at der på området omkring Budolfi kirke umiddelbart under de recente lag ligger velbevarede kulturlag og huskonstruktioner fra høj- og senmiddelalder. Desuden fandtes der bygningskonstruktioner fra renæssance og nyere historisk tid i mange af felterne øst for Budolfi og i felterne i Algade. Fund af stendige og skeletter gør det muligt at indkredse udstrækningen af kirkegården omkring Budolfi kirke mod øst og vest.

2018 Museal forundersøgelse
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6907: Indsendelse af Delregnskab nr. 1 for forundersøgelsen, etape I og II, med tilhørende statusrapporter. Ved forundersøgelsen er der påvist væsentlige fortidsminder på hovedparten af den forundersøgte strækning af Algade i Aalborg, fra Boulevarden til Vesterbro.

2018 Planlagt byggeri/anlæg
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6907: Forud for et større belægnings- og træplantningsprojekt i Algade, fra Vesterbro til Boulevarden, Aalborg, ønsker bygherren Aalborg Kommune gennemført en større, arkæologisk forundersøgelse for at få afklaret omfanget af væsentlige fortidsminder inden for området.