Lysbakke
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160105-343

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Hus (evt. med stald), Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (3)
2018 Museal forundersøgelse
Journal nr.: SIM 5227
Silkeborg Museum
I Hårup blev to områder forundersøgt i forbindelse med byggemodning af matrikel 12el, 60f og 60n. På matrikel 12el blev sporene af to huskonstruktioner fra bronzealder samt tre gravhøje fra enkeltgravstid og/eller bronzealder registreret. På matriklerne 60f og 60n blev der fundet spredte stolpehuller, enkelte gruber samt to jordfæstegrave, der begge dateres til yngre stenalder. Desuden blev der registreret opfyldslag fra 1800-tallet. Et areal på omtrent 8700 m² er på matrikel 12el udpeget til en egentlig arkæologisk udgravning.

2018 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: SIM 5227
Silkeborg Museum
Museum Silkeborg er blevet anmodet af Silkeborg Kommune om at udarbejde et budget for en forundersøgelseaf tre matrikler.

2019 Museal udgravning
Journal nr.: SIM 5227
Silkeborg Museum
Forud for salget af matr.nr. 12el, 6of og 6on i et eksisterende erhvervsområde (lokalplan 182.03) har Museum Silkeborg udgpeget af et ca. 8.700 m2 stort areal på matr.nr. 12el med bebyggelse fra ældre bronzealder til udgravning.

Litteraturhenvisninger  (0)