Møgelhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120113-9

Fredningsnr.
12132

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Møgelhøj", 4 x 20 m (nord-syd) x 25 m (øst-vest). Sydsiden har gammel afgravning og står med tilgroet, ca. 2 m høj skrænt. Midt i vestsiden fra fod til nær top en til- groet, let hul afgravning, ca. 6 m bred i nord-syd. Midt på nordvestre side en flad, tilgroet hulning, ca. 2 m bred (øst-vest og fra top og ned ad siden ca. 6 m lang. I top ned- gravet et GI-målepunkt. Flad, tilgroet afgravning af syd- østre side fra fod til top og ca. 4 m bred i nordøst-sydvest. Græsklædt i ager. (Nær aktiv grusgrav mod syd. Grusgravens nærmeste punkt er ca. 40 m fra højens sydfod). Beskrivelse 1960. Matr.nr. 2a: nordlige del af højen. Matr.nr. 1a: Sydlige ca. 8 m af højen.
Undersøgelsehistorie  (6)
1887 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor, rund Höj, 12´ h; mod V. er et Stykke bortskaaret; ikke udgravet.

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Møgelhøj", 4 x 20 m (nord-syd) x 25 m (øst-vest). Sydsiden har gammel afgravning og står med tilgroet, ca. 2 m høj skrænt. Midt i vestsiden fra fod til nær top en tilgroet, let hul afgravning, ca. 6 m bred i nord-syd. Midt på nordvestre side en flad, tilgroet hulning, ca. 2 m bred (øst-vest) og fra top og ned ad siden ca. 6 m lang. I top nedgravet et G. I.-målepunkt. Flad, tilgroet afgravning af sydøstre side fra fod til top og ca. 4 m bred i nordøst-sydvest. Græsklædt i ager. [Nær aktiv grusgrav mod syd. Grusgravens nærmeste punkt er ca. 40 m fra højens sydfod]. (Beskrivelse 1960).

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1960 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1264/60
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Om arealfredning.

1965 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt høj i rekreativt græsareal mellem bebyggelse- Flot vue. Adgangsvenligt.Begyndende tilgroning i ukrudt omkting højfod.

Litteraturhenvisninger  (0)