Klemmen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120605-107

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Bosættelse, uspec undergruppe, Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 0 e.Kr.)

Trækul, Nyere tid (dateret 1661 - 2018 e.Kr.)
Trækulsmiler. I en af milerne fandtes en knap, der kan dateres til 1800-tallet.

Undersøgelsehistorie  (2)
2018 Museal forundersøgelse
Journal nr.: ÅHM 6982
Nordjyllands Historiske Museum
Sagen er en undersag under ÅHM 6853 Skovrejsning 2017 Forud for skovrejsning på et godt 5 ha stort areal mellem Vestbjerg og Vodskov nord for Aalborg foretog Nordjyllands Historiske Museum en forundersøgelse af arealet. Der blev fundet resterne af en boplads fra yngre bronzealder eller førromersk jernalder, samt trækulsmiler fra 1800-tallet. Arealet med bopladssporene indstilledes til friholdelse fra beplantning.

2018 Diverse sagsbehandling
Nordjyllands Historiske Museum
Afventer data

Litteraturhenvisninger  (0)