Uglhøj
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120113-20

Fredningsnr.
12133

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Beskrivelse 1960: "Uglhøj", højrest, 2 x 12 (øst-vest) x 17 m (nord-syd). (Det naturlige terræn uden for højen sy- nes kun uberørt på nogle få meter øst for højen samt på et større stykke syd for højen). Det meste af højens vestlige halvdel er bortgravet ved gammel, dyb, tilgroet sandgrav, som højens vestside nu skråner ned i. Afgravning af terrænet nord for højen synes også at have fundet sted, og højside og nuværende skrænt går her ud i eet. (I dag ses intet skur mod nordsiden, men et indhak i skråningen nord for højen, der dog vist ligger uden for og dybere end denne, og hvor lidt grene og tynde kassebrædder ligger, er muligvis stedet for det tidligere skur. Spor efter, at drenge har bygget huler i højen ses ikke. 1954 bevokset med græs, gyvel og løvtræer, i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1887 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Uglhöj, middelstor rund Höj; i Siderne er der taget Fyld; ikke udgravet; 7´ h.

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Uglhøj", højrest, 2 x 12 (øst-vest) x 17 m (nord-syd). [Det naturlige terræn uden for højen synes kun uberørt på nogle få meter øst for højen samt på et større stykke syd for højen.] Det meste af højens vestlige halvdel er bortgravet ved gammel, dyb, tilgroet sandgrav, som højens vestside nu skråner ned i. Afgravningen af terrænet nord for højen synes også at have fundet sted, og højside og nuværende skrænt går her ud i eet. [I dag ses intet skur mod nordsiden, men et indhak i skråningen nord for højen, der dog vist ligger uden for og dybere end denne, og hvor lidt grene og tynde kassebrædder ligger, er muligvis stedet for det tidligere skur. Spor efter, at drenge har bygget huler i højen ses ikke]. Bevokset med græs, gyvel og løvtræer, i ager. (Beskrivelse 1960).

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1960 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1264/60
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Om arealfredning.

1965 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fundet som beskrevet. I rekreativt areal omgivet af kirke og institutioner. Bænk opstillet på højen.Gangfure mod NV. Højfod er helt tilgroet i elmeopvækst, der bør fjernes.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
"Ulshøj". Græsklædt høj i offentlig areal.

Litteraturhenvisninger  (0)