Druegård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
080411-42

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gård, Nyere tid (dateret 1661 - 1848 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (2)
2018 Museal udgravning
Journal nr.: OBM16019
Odense Bys Museer
Under forundersøgelsen af 2,2 ha forud for etablering af to regnvandsbassiner i Tommerup, fremkom der et område med en høj anlægsintensitet. Området indeholder stolpehuller, brolægning, ler- og stengulve samt formentligt en opfyldt brønd. Området på 1.721 m2 indstilles derfor til videre udgravning.

2018 Museal forundersøgelse
Journal nr.: OBM16019
Odense Bys Museer
Forud for etableringen af to nye regnvandsbassiner på samlet 2,2 ha i Tom-merup, har bygherre anmodet om et forundersøgelsesbudget.

Litteraturhenvisninger  (0)