Gas Ringsted-Fensmark
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040208-24

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vejkiste, Nyere tid (dateret 1661 - 1848 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (3)
2018 Museal forundersøgelse
Journal nr.: MVE03489
Museum Vestsjælland
Første del af udvidet forundersøgelse. Anden del forventes udført i 2019. Undersøgelsens væsentligste fund var en nedlagt stenkiste/vejkiste, som ledte vandet fra en drængrøft under en stikvej til den gamle Haslevvej. Stenkisten vurderes til at være fra 1700-tallet.

2018 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: MVE03489(-1)
Museum Vestsjælland
Forespørgsel og arkæologisk forundersøgelsesbudget forud for anlæg af gasledning på ca. 9 km i Ringsted kommune. Ledningsarbejdet forløber i områder med vekslende kendskab til arkæologiske interesser, men generelt stor potentiale og flere registrerede interesser i eller tæt på tracéet, hvis arbejdsområde dækker op til ca. 165.900 kvm.

2019 Museal forundersøgelse
Journal nr.: MVE03489
Museum Vestsjælland
Indsendelse af budget på kampagne 2, der dækker den endnu ikke udførte del af det oprindelige projekt. Projektet er tidligere igangsat som udvidet forundersøgelse, men fuldføres med nærværende budget som forundersøgelse ved overvågning.

Litteraturhenvisninger  (0)