Volsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120115-23

Fredningsnr.
13126

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 2 x 16 m. I toppen 1,5 m dybt hul, som blotter stor dæksten. I syd, vest og nord huller efter fjernede randsten. Lyng i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1887 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Höj, væsentlig bestaaende af Sten, 35´ i Diam. 10´ h. Deri et Stenalders Gravkammer, som er udgravet, men atter tilföget og fuldstændig skjult. I dette er fundet a A 7093-106 og B 3798-99; Broncesagerne ere fundne under Dækstenene i Gravkammeret, liggende paa nogle flade Sten. Indgangen til Kammeret har været i S.Ø.

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 2 m høj og ca. 16 m i tværmål. I toppen ca. 1,5 m dybt hul, som blotter stor dæksten. I syd, vest og nord huller efter fjernede randsten. Lyng i ager.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Høj i ager. Helt tilgroet i løvkrat. Flot friareal omkring højen.

Litteraturhenvisninger  (0)