Volsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120115-25

Fredningsnr.
13125

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Stenkiste, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Gravhøj, nu kun en kam, 1,75 x 3 x 8 m, tilbage, på randen af en grusgrav.
Undersøgelsehistorie  (6)
1887 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund, middelstor Höj, 9´ h; deri en ödelagt Stenalders Kiste, bestaaende af 3 Sidesten mod V, 2 mod Ø og 1 for hver Ende; 10´ l. 4´ 9" br. 4´ h; deri er Fundet 3 Flintspyd eller Dolke.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 2 m høj og ca. 15 m i tværmål. I midten ødelagt stenkammer, hvoraf 2 store sten står tilbage. overfladen noget forgravet i østsiden. Lyng i ager.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Høj i græsparcel i ager. Tilgroet i løvkrat. Stedvis stendeponering ved højfod.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)