Følhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120115-39

Fredningsnr.
131275

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj 2,15 (fra S) - 3,40 (fra NØ) x 24 m. I Ø og NØ er ne- derst på siden og ved fod gravet en halv snes huller efter ræve. Det største hul (i ØNØ) er T-formet, 2,30 m på læng- ste led, ca. 0,60 m dybt; det næststørste og højest belig- gende hul, halvvejs ope på Ø-siden, måler 1,20 x 0,90 x 0,55 m. Fylddynger rundt om hullerne. Overfladen iøvrigt jævn. - Beplantet med gran og kratbevokset i lille plantning.
Undersøgelsehistorie  (5)
1887 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 39-42] Slöjfede Höje.

1966 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Uspecificeret museal aktivitet
Journal nr.: F1368/66
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2,15 (fra S) - 3,40 (fra NØ) x 24 m. I Ø og NØ er nederst på siden og ved fod gravet en halv snes huller efter ræve. Det største hul (i ØNØ) er T-formet, 2,30 m på længste led, ca. 0,6 m dybt; det næststørste og højest beliggende hul, halvvejs oppe på Ø-siden, måler 1,20 x 0,90 x 0,55 m. Fyldninger rundt om hullerne. Overfladen iøvrigt jævn. - Beplantet med gran og kratbevokset i lille plantning. [Om fredningen se j. nr. 1368/66].

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt høj i jkratbevokset parcel i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)