Ingerslevvej/Jegstrupvej (BB10)
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
150409-45

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Bosættelse, uspec undergruppe, Jernalder (dateret 100 f.Kr. - 174 e.Kr.)

Affaldsgrube, Jernalder (dateret 100 f.Kr. - 174 e.Kr.)

Bygning, Jernalder (dateret 100 f.Kr. - 174 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (2)
2018 Museal forundersøgelse
Journal nr.: FHM 5912
Moesgård Museum
Arkæologisk forundersøgelse på på planlagt vejtracé Beder-Bering, FHM 5912. Bopladsområde med bebyggelse fra yngre romersk jernalder. Anlægstracéet langs Ingerslevvej bevæger sig NØ-SV over et stræk på 220 m, fra kanten af en våd lavning i kote 66 m op over jævnt terræn, frem mod en bakketop ved Ingerslev i kote 74 m.o.h. Langs hele strækningen er der registreret bopladsspor i form af kulturlag, stolpehuller, gruber og større grubeklynger. Mange af gruberne fremstår som fundrige affaldsgruber med meget keramik. Ved kulturlaget i nord er der et afgrænset område med en større koncentration af stolpehuller. Sandsynligvis har vi her fat i en perifer del af et større bopladsområde, der må antages at fortsætte ind over markerne ved Ingerslev syd for.

2019 Museal udgravning
Journal nr.: FHM 6044
Moesgård Museum
Formidlingsprojekt i samarbejde med Aarhus Kommune (bygherre)

Litteraturhenvisninger  (0)