Volsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120115-46

Fredningsnr.
131272

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 1 m høj og ca. 15 m i tværmål. Lynggroet (med lidt fyr og gran). (Midt oppe på højen en nylig gravet rende gående krumt fra syd til vest, ca. 0,5 m bred og fra 10-50 cm dyb. I rendens bund ses en stensætning af sten i størrelser fra store hånd- sten til små koltringer. Tilsyneladende ligger de kun i eet lag og danner en slags cirkelformet stenbælte, ca. 0,5 m bredt. Diameteren af dette stenbælte er fra yderkant til yderkant ca. 5 m. Dog ses ved en enkelt tværgrøft mod nord, at der også er sten længere ind mod højmidten).
Undersøgelsehistorie  (3)
1961 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1961 Uspecificeret museal aktivitet
Journal nr.: 1451/61
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 1 m høj og ca. 15 m i tværmål. Lynggroet med lidt fyr og gran. [Midt oppe på højen en nylig gravet rende gående krumt fra syd til vest, ca. 0,5 m bred og fra 10-50 cm dyb. I rendens bund ses en stensætning af sten i størrelser fra store håndsten til små koltringer. Tilsyneladende ligger de kun i ét lag og danner en slags cirkelformet stenbælte, ca. 0,5 m bredt. Diameteren af dette stenbælte er fra yderkant til yderkant ca. 5 m. Dog ses ved en enkelt tværgrøft mod nord, at der også er sten længere ind mod højmidten].

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Lav højning ret op af privat bolig Helt tilgroet i træer og krat. Ingen fotodokumentation gpa vegetationen.

Litteraturhenvisninger  (0)