Fredbovænget Vest
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
170405-35

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Kogegrube, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stolpehul m. uvis funktion, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (3)
2018 Museal forundersøgelse
Journal nr.: VKH 7949
VejleMuseerne
Ved forundersøgelse af de tre sydvestlige parcelhusgrunde på Fredbovænget fremkom ikke væsentlige fortidsminder. her var lidt bearbejdet flint i diffuse anlæg, som kan have været rodvæltehuller.

2018 Museal besigtigelse
Journal nr.: VKH 7949
VejleMuseerne
Ved muldafrømning af udvidelse af regnvandsbassin mod vest fremkom mindst 3 kogestensgruber og omkring 4 stolpehuller med trækulsholdig fyld. Det var ikke muligt at erkende noget system. Ikke alt blev opmålt. Anlæggene blev alle fundet i det sydvestlige hjørne af regnvandsbassinet, hvor undergrunden var mere sandet end ellers.

2018 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: VKH 7949
VejleMuseerne
Afventer data

Litteraturhenvisninger  (0)