Stjernehøj 8
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Halsnæs

Sted- og lokalitetsnr.
010505-163

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 901 f.Kr.)
Brandgrav med brændte knogler liggende på underlag af håndstore sten med en dobbeltknap af bronze (per. IV). 10 m derfra fandtes en brandpletgrav (YBA/førr.).

Undersøgelsehistorie  (4)
2018 Museal udgravning
Journal nr.: MNS50495
Museum Nordsjælland
Der graves et felt omkring de påviste grave og de to brandgrave udgraves. Der fremkom yderligere en bronzeknap i brandgraven A3.

2018 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: MNS50495
Museum Nordsjælland
Indsendelse af budget for udgravning af brandgrave til behandling i SLKS.

2018 Museal prøvegravning
Journal nr.: MNS50495
Museum Nordsjælland
På prøvegravningen fandtes en grav med brændte knogler liggende på en bundbrolægning af håndstore sten. Sammen med knoglerne fandtes en dobbeltknap af bronze (per. IV). 10 m nord herfor fandtes en brandpletgrav fra yngre bronzealder eller førromersk jernalder. Gravene har muligvis indgået i en af de gravhøje, der tidligere er registreret ud fra Original 1-kortet (sb. 102 og sb. 107).

2018 Byggeri og anlæg
Uspecificeret institution
Bygherre ønsker at opføre et sommerhus på grunden.

Litteraturhenvisninger  (0)