Stjernehøj 8

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Nordsjælland

Kommune
Halsnæs

Sted- og lokalitetsnr.
010505-163

Anlæg og datering

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 901 f.Kr.)
Brandgrav med brændte knogler liggende på underlag af håndstore sten med en dobbeltknap af bronze (per. IV). 10 m derfra fandtes en brandpletgrav (YBA/førr.).
Undersøgelsehistorie

2018 Museal udgravning
Museum Nordsjælland
Der graves et felt omkring de påviste grave og de to brandgrave udgraves. Der fremkom yderligere en bronzeknap i brandgraven A3.

2018 Diverse sagsbehandling
Museum Nordsjælland
Indsendelse af budget for udgravning af brandgrave til behandling i SLKS.

2018 Museal prøvegravning
Museum Nordsjælland
På prøvegravningen fandtes en grav med brændte knogler liggende på en bundbrolægning af håndstore sten. Sammen med knoglerne fandtes en dobbeltknap af bronze (per. IV). 10 m nord herfor fandtes en brandpletgrav fra yngre bronzealder eller førromersk jernalder. Gravene har muligvis indgået i en af de gravhøje, der tidligere er registreret ud fra Original 1-kortet (sb. 102 og sb. 107).

2018 Byggeri og anlæg
Uspecificeret institution
Bygherre ønsker at opføre et sommerhus på grunden.