Korsgade 18, Aalborg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120516-166

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Brønd, Historisk Tid (dateret 1600 - 1700 e.Kr.)

Kulturlag, Historisk Tid (dateret 1600 - 1700 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (1)
2018 Museal forundersøgelse
Journal nr.: ÅHM 6699
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6699: I forbindelse med udskiftning af vand- og gasrør i dele af Korsgade i Aalborg blev museet opmærksom på, at der blev påtruffet bl.a. kulturlag. Ved den efterfølgende overvågning af anlægsarbejdet blev der registreret spor efter bebyggelse ud for Korsgade nr. 38 og nr. 18. Disse bestod af en nedgravet tønde med velbevarede vidjebånd omkring med funktion som brønd samt en vandrende af træ og en enkelt nedrammet egepæl, der tolkes som pilotering. Mellem nr. 22 og nr. 18 var desuden et ca. én meter tykt opfyldslag bestående af organisk affald iblandet keramik fra 1600-tallet.

Litteraturhenvisninger  (0)