Ravnemarksvej 55
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040402-84

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dyrkningsspor, Nyere tid (dateret 1661 - 2000 e.Kr.)
Dyrkning efter udskiftningen med forholdsvis tynd muld/pløjelag.

Undersøgelsehistorie  (1)
2019 Museal forundersøgelse
Journal nr.: MVE03490
Museum Vestsjælland
Mindre arkæologisk forundersøgelse forud for anlæg af sø på ca. 1000 kvm. I den udlagte søgegrøft blev konstateret råjord vekslende mellem ler mod syd og rent sand mod nordvest. Enkelte rodvæltere med "tørveagtig" fyld viser, at området tidligere har være vandlidende, men ikke i eg grad, der har givet anledning til blåfarvning p.g.a. anaerobe forhold. Arealet ligger som brak efter tidligere dyrkning med forholdsvis tyndt pløjelag. Der er ikke fundet spor af forhistorisk karakter og arkæologisk interesse.

Litteraturhenvisninger  (0)