Fornyelse af vandledning i Vestergade m.fl
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
150311-333

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vej, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)
Vejlag og affaldslag fra middelalderen

Undersøgelsehistorie  (2)
2019 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: FHM 6032
Moesgård Museum
Sag oprettet i forbindelse med udarbejdelse af overvågningsbudget

2020 Museal forundersøgelse
Journal nr.: FHM 6032
Moesgård Museum
Ifm. Aarhus Vands udskiftning af vandledning i Vestergadeområdet overvågede Moesgaard Museum løbende ledningsgrøfterne og registrerede kulturspor. Undersøgelsesresultet var meget sparsomt på den vestlige side af Vester Allé, mens kulturspor fra især middelalderen kunne følges i stort set hele Vestergadeforløbet øst for Vester Allé. Her er især tale om vejlag og affaldslag.

Litteraturhenvisninger  (0)