Markhaven
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Odense

Sted- og lokalitetsnr.
080811-134

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Gård, Jernalder (dateret 1 - 749 e.Kr.)

Urnegrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 1 - 749 e.Kr.)

Jordfæstegrav, Jernalder (dateret 375 - 1066 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (6)
2019 Museal forundersøgelse
Journal nr.: OBM16080
Odense Bys Museer
Bygherre ønsker at byggemodne en matrikel i Bullerup i Odense NØ. På baggrund af museets arkivalske kontrol har bygherre anmodet om et budget og en tidsplan. Derfor anmodes efter aftale med bygherre, om godkendelse af budget for en større arkæologisk forundersøgelse af et område ved Bullerup.

2019 Museal forundersøgelse
Journal nr.: OBM16080
Odense Bys Museer
Ejerkredsen omkring arealerne omfattet af lokalplan 3-742 har anmodet om et budget vedr. en arkæologisk forundersøgelse af arealet. Forundersøgelsesarealet omfatter ca. 234.000 m² og planlægges anvendt til bebyggel-se, veje, regnvandsbassin mv. Projektet er efterfølgende blevet opdelt i mellem de enkelte lodsejere og fordeler sig nu på flere sager.

2019 Diverse sagsbehandling
Odense Bys Museer
Forespørgsel på areal

2020 Museal udgravning
Journal nr.: OBM16080
Odense Bys Museer
I forbindelse med at bygherre ønsker at byggemodne en grund i Bullerup er museet i gang med en omfattende udgravning af et intensivt bopladsområde/værkstedplads fra yngre romersk jernalder, en gravplads formentligt fra samme periode m.m. Samlet blev der indstillet 71.830 m2 til udgravning. Bygherre fravalgte dog de 20.070 m2, som skulle lægges ud til grønt område og dermed friholdt fra anlægsarbejde. Det har nu vist sig, at der skal placeres et regnvandsbassin på dele af det friholdte areal, og bygherre har derfor anmodet museet om et budget og en tidsplan for udgravning af de væsentlige fortidsminder, der er beliggende inden for det berørte område. Det drejer sig om 11.490 m2 af det friholdte areal, og efter aftale med bygherre fremsendes budget og tidsplan for den arkæologiske undersøgelse til godkendelse ved Slots- og Kulturstyrelsen.

2020 Museal udgravning
Journal nr.: OBM16080
Odense Bys Museer
Bygherre ønsker at byggemodne grunden i Bullerup derfor har de ønsket at der blev foretaget en forundersøgelse forud for anlægsarbejdet. Ved forundersøgelsen er der fremkommet væsentlige fortidsminder i form af et intensivt bopladsområde/værkstedplads fra yngre romersk jernalder, en gravplads formentligt fra samme periode samt to kogegrubefelter. Samlet er der indstillet 71.830 m2 til udgravning. Bygherre har dog kunne fravælge 20.070 m2, som bliver lagt ud til grønt område og dermed friholdt fra anlægsarbejde.

2021 Museal udgravning
Journal nr.: OBM16080
Odense Bys Museer
I forbindelse med at bygherre ønsker at byggemodne en grund i Bullerup er museet i gang med en omfattende udgravning af et intensivt bopladsområde/værkstedplads fra yngre romersk jernalder, en gravplads formentligt fra samme periode m.m. Samlet blev der indstillet 71.830 m2 til udgravning. Bygherre fravalgte dog de 20.070 m2, som skulle lægges ud til grønt område og dermed friholdt fra anlægsarbejde. Det har nu vist sig, at der skal placeres et regnvandsbassin på dele af det friholdte areal, og bygherre anmodede derfor museet om et budget og en tidsplan for udgravning af de væsentlige fortidsminder, der er beliggende inden for det berørte område. Efterfølgende har bygherre igen ændret på området og har derfor anmodet om et revideret budget.

Litteraturhenvisninger  (0)