Knudrisgade, Aarhus
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
150311-335

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vej, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (2)
2019 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: FHM 6078
Moesgård Museum
Sag oprettet i forbindelse med bygherres ønske om udarbejdelse af budget i forbindelse med overvågning af projekt "Fornyelse af Vandledning"

2020 Museal forundersøgelse
Journal nr.: FHM6079
Moesgård Museum
I forbindelse med Aarhus Vands opgradering af vandledning til større kapacitet i området Knudrisgade/ Molsgade og Mejlgade overvågede Moesgaard Museum løbende ledningsgrøfterne for at registrere evt. kulturspor. Undersøgelsesresultet var sparsomt, dels fordi ledningsforløbet fortrinsvis løb i tracéet for den ældre vandledning, og dels fordi her kun blev iagttaget meget unge kulturlag. Kun to profilobservationer blev registreret, - i den ene sås middelalderlige vej- og smudslag.

Litteraturhenvisninger  (0)