Agtrupgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
170703-99

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Enkeltfund, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Brolægning, Nyere tid (dateret 1661 - 2019 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (2)
2019 Museal forundersøgelse
Journal nr.: MKH 1975
Museet på Koldinghus
Forundersøgelse i og omkring eksisterende staldbygninger på Agtrupgård. Grundet tidligere nedgravet gylletank og mindre dam, var det begrænset hvor der kunne trækkes søgegrøfter nord for eksisterende bygninger. i det nordvestlige hjørne blev der påtruffet en nyere tids brolægning. I haven øst for gården blev der registreret lidt gruber og flint fra yngre stenalder i den sydligste del. To prøvehuller inde i staldbygningerne viste ingen tidligere gulvlag og et prøvehul i gårdsplads viste grus direkte på undergrund.

2019 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: 19/5824-8.1.18
Haderslev Museum
Anmodning om godkendelse af forundersøgelsesbudget.

Litteraturhenvisninger  (0)