Siim Ry IV
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Skanderborg Museum

Kommune
Skanderborg

Sted- og lokalitetsnr.
160203-351

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bosættelse, uspec undergruppe, Jernalder (dateret 100 f.Kr. - 174 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (2)
2019 Museal forundersøgelse
Journal nr.: SBM1696
Skanderborg Museum
Sagen er en kombination af forundersøgelse og følgning af muldafrømning på et 600 m2 stort areal. Der blev fundet enkelte stolpehuller af oldtidskarakter, samt lidt jernalderkeramik i A1. Lokaliteten er færdigundersøgt og frigivet til bygherre.

2019 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: SBM1696
Skanderborg Museum
Foranlediget af udvidelse af Kommunal Børnehave agter Museum Skanderborg at foretage en arkæologisk forundersøgelse/følge muldafrømning. Der kendes til vigtige arkæologiske levn på naboparceller fra bronzealder og ældre jernalder.

Litteraturhenvisninger  (0)