Ydunshave
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Svendborg

Sted- og lokalitetsnr.
090502-151

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Kogegrube, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 0 e.Kr.)
Der er ved forundersøgelsen afdækket adskillige stolpehuller og kogegruber samt enkelte affalds(?)gruber. Dele af det forundersøgte areal indstilles til en egentlig undersøgelse.

Kulturlag, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 0 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (3)
2019 Museal udgravning
Journal nr.: SOM 000609
Svendborg Museum
To områder på i alt 3.230 m2 indstilles til udgravning.

2019 Museal forundersøgelse
Journal nr.: SOM 000609
Svendborg Museum
Svendborg Museum har foretaget en forundersøgelse, hvor der er afdækket adskillige stolpehuller og kogegruber samt flere andre typer gruber. Museet indstiller dele af det forundersøgte område til en egentlig undersøgelse.

2019 Byggeri og anlæg
Journal nr.: SOM 000609
Svendborg Museum
Arkitektfirmaet Trimmet Tegnestue har på vegne af bygherre bedt Svendborg Museum udarbejde budget på en arkæologisk forundersøgelse i forbindelse med byggemodning af matr. 110i, 91bd og 110o.

Litteraturhenvisninger  (0)