Bullerup SØ
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Odense

Sted- og lokalitetsnr.
080101-57

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Hus (evt. med stald), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (2)
2019 Museal udgravning
Journal nr.: OBM16083
Odense Bys Museer
Bygherre ønsker at byggemodne grunden i Bullerup derfor har de ønsket at der blev foretaget en forundersøgelse forud for anlægsarbejdet. Ved forundersøgelsen er der fremkommet væsentlige fortidsminder i form af to bopladsområder fra ældre jernalder

2019 Museal forundersøgelse
Journal nr.: OBM16083
Odense Bys Museer
Bygherre ønsker at byggemodne en matrikel i Bullerup i Odense NØ. Byggemodningen er en del af et større lokalplanlagt område, som er under udstykning. I foråret 2019 blev der samlet fra ejerkredsen omkring arealerne omfattet af lokalplan 3-742 anmodet om et budget vedr. en arkæologisk forundersøgelse af arealet. Et sådant budget blev godkendt af SLKS (OBM16080 og 19/02328) og fremsendt til ejerkredsen. Ejerkredsen har nu droppet den samlede forundersø-gelse og i stedet står de enkelte bygherrer for forundersøgelse af egne arealer

Litteraturhenvisninger  (0)