Sigerslevøster
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010507-70

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Bosættelse, uspec undergruppe, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)
Bopladsområde på mindre højning omgivet af lavtliggende fladland. En del gruber med keramik og flint fra yngre bronzealder samt kogestensgruber, der peger mod en bebyggelse på stedet.

Grube (uspecificeret funktion), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)
Diverse bopladsgruber (formentlig lertagningsgruber) med bopladsaffald i form af keramik, flint, tand og brændte sten.

Kogegrube, Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
4 kogestensgruber, den ene indeholdende et keramikskår.

Undersøgelsehistorie  (2)
2020 Museal prøvegravning
Journal nr.: MNS50612
Museum Nordsjælland
På overvågningen af muldafrømningen fandtes et bopladsområde på mindre højning omgivet af lavtliggende fladland. En del gruber med keramik og flint fra yngre bronzealder samt kogestensgruber, der peger mod en bebyggelse på stedet, hvor selve huset af topografiske årsager antagelig har ligget umiddelbart vest for tracéet.

2020 Grøft ved byggeri/anlæg
Uspecificeret institution
Radius nedgraver højspændingsledning fra Borup til Frederikssund.

Litteraturhenvisninger  (0)