Liv i min by
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Svendborg

Sted- og lokalitetsnr.
090513-278

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Klosteranlæg, Middelalder (dateret 1200 - 1535 e.Kr.)

Kirkegård, Historisk Tid (dateret 1250 - 1800 e.Kr.)
Der er fremkommet 64 grave, hvoraf nogle formentlig kan dateres til middelalder, da der er fundet perler fra rosenkranse i 3 af gravene. Formentlig er de yngste/øverste grave tidligere gennemgravede.

Undersøgelsehistorie  (2)
2020 Museal udgravning
Journal nr.: SOM 000648
Svendborg Museum
Der er under overvågning af anlægsarbejde påtruffet bl.a. rester af murværk, der formentlig skal ses i relation til de ruiner af klosteret, der tidligere er fundet umiddelbart øst herfor. Et område på ca. 71 m2 indstilles til egentlig undersøgelse efter aftale med bygherre (Svendborg Kommune). Under den egentlige undersøgelse er der fremkommet 64 mere eller mindre intakte grave. Enkelte som dobbelgrave og flere har bevarede kister. I 3 af gravene blev der fundet træperler fra rosenkranse.

2020 Museal forundersøgelse
Journal nr.: SOM 000648
Svendborg Museum
Svendborg Kommune ønsker i forbindelse med projektet "Liv i min by" at nedbryde den eksisterende trappe beliggende umiddelbart vest for Klosterplads og det fredede område omkring klosteret i Svendborg by. Der skal efterfølgende etableres nye trapper og fliseområder. Svendborg Kommune har anmodet Svendborg Museum om et budget på arkæologisk forundersøgelse/overvågning. D. 16.09.2020: Der er under overvågningen bl.a. påtruffet murrester, der formodes at tilhøre klosteret, hvorfor et område på ca. 71 m2 indstilles til egentlig undersøgelse.

Litteraturhenvisninger  (0)