Knebber Mølle
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190306-206

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vandmølle, Historisk Tid (dateret 1400 - 1660 e.Kr.)
Registrering af jordværket tolkede som efter et vandmølleanlæg relateret til hovedgården Hundsbæk.

Undersøgelsehistorie  (1)
2021 Museal forundersøgelse
Journal nr.: HBV 1095
Museet på Sønderskov
I hhv. 2019 og 2020 udgravede arkæologer fra Museet på Sønderskov sammen med amatørarkæologer og vandmølleekspert Christian Fischer strategisk udlagte prøvehuller og mindre søgegrøfter på jordværker ved Hundsbæk Bæk, som tidligere mistænktes at rumme en tomt fra et vandmølleanlæg. Jordværket tolkes som levn efter ét vandmølleanlæg relateret til hovedgården Hundsbæk. Møllen kaldes i yngre kilder Knebber mølle. Møllen nævnes i et skøde dateret til 1407 og dertil anføres i en anden kilde, at møllen går ud af funktion under svenskekrigene i midten af 1600-tallet. Baseret på undersøgelserne er jordværket tolket som levn efter et relativt omfattende vandmølleanlæg, hvor især jordarbejderne endnu fremstår tydelige i landskabet. Set fra syd indledes anlægget således ved den jordvold, der strækker sig mod banken. Volden antages at udgøre et gangbart stemmeværk og kanalerne mod nord er anvendt i forbindelse med regulering af vandtilførslen til møllen. Selve vandet er kommet fra Hundsbæk Bæk og det østlige vådområde, som derfor nærmest har udgjort en mølledam.

Litteraturhenvisninger  (0)