Ertebølle
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vesthimmerlands Museum

Kommune
Vesthimmerland

Sted- og lokalitetsnr.
120212-63

Fredningsnr.
150811

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Ved kysten ud for Farsø og Strandby i Vesthimmerland ligger den bevarede og fredede del af Ertebølle-køkkenmøddingen - en større dynge af hovedsagligt østersskaller, der er blevet smidt ud som køkkenaffald af stenalderens jægere og samlere. Dyngen ligger ved det, der engang var stenalderhavets kystlinje og i dag er en eng ud til Limfjorden. Ertebølle køkkenmøddingen er internationalt kendt og har givet navn til en tidsperiode i slutningen af ældre stenalder. Køkkenmøddingen ved Ertebølle var en af de første, der blev undersøgt arkæologisk. Det foregik i 1893-97. Udgravningerne viste, at møddingen var menneskeskabt og bestod af affald ophobet gennem mere end 1000 år.
Anlæg og datering  (6)
Skaldynge, Stenalder (dateret 5400 - 3951 f.Kr.)
Bestemmelser af bløddyrskaller.

Skaldynge, Stenalder (dateret 5400 - 3951 f.Kr.)
Jvf. 563/95 og 238/96.

Skaldynge, Stenalder (dateret 5400 - 3951 f.Kr.)
Geologiske undersøgelser, jvf. 100/95.

Skaldynge, Stenalder (dateret 5400 - 3951 f.Kr.)
Bestemmelse af trækul, jvf. 194/95, 569/95 og 71/97.

Ildsted, Stenalder (dateret 5400 - 3951 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 5400 - 3951 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 15/8 1894 og 2/9 1896, gdr. Mads Sørensen, Ertebølle 23/3 1983 Afmærkn.: 4 MS 1896, Sarauw. Ertebølledyngen, køkkenmødding. Tilføjelse 1983.: Det på ejendommen pr. 15 august 1894 tinglyste areal hvorpå fortidsmindet Ertebølle-skaldyngen fr.nr. 1508-11 er belig- gende, er ændret som vist på vedlagte tinglysningsrids. Af samme rids fremgår også skaldyngens beliggenhed på parcellen.
Undersøgelsehistorie  (45)
1886 Privat opsamling
Journal nr.: 401/95
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravning, kun dyreknoglerne indsendt til museet.

1886 Genstand givet til museum
Journal nr.: 401/95
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bor fra marken, antagelig stammende fra skaldyngen.

1893 Zoologisk analyse
Journal nr.: 177/97
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jvf. 563/95 og 238/96.

1893 Zoologisk analyse
Journal nr.: 80/95
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bestemmelser af bløddyrskaller.

1893 Botanisk analyse
Journal nr.: 172/98
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bestemmelse af trækul, jvf. 194/95, 569/95 og 71/97.

1893 Geologisk analyse, stenarter
Journal nr.: 40/96
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Geologiske undersøgelser, jvf. 100/95.

1893 Analyser af materiale
Journal nr.: 40/96
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Geologiske undersøgelser, jvf. 100/95.

1893 Analyser af materiale
Journal nr.: 177/97
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jvf. 563/95 og 238/96.

1893 Analyser af materiale
Journal nr.: 80/95
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bestemmelser af bløddyrskaller.

1893 Analyser af materiale
Journal nr.: 172/98
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bestemmelse af trækul, jvf. 194/95, 569/95 og 71/97.

1893 Museal udgravning
Journal nr.: 470/93
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravning i skaldyngen.

1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa et Sted, hvor Terrainet sænker sig mod en let Skraaning ned mod Strandbredden og hvor der er Ferskvand i Nærheden findes en Køkkenmødding. Højlandet ender her med en, nogle faa Fod høj brat Skrænt ned mod det nuværende brede lavtliggende Forland ud mod Stranden. (Museet har her ifjor ladet foretage Undersøgelser, cf. desuden Dreyers meddelelser i Jysk. hist. Top.).

1894 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1894 Museal udgravning
Journal nr.: 420/94
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravning i skaldyngen.

1895 Museal udgravning
Journal nr.: 94/95
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Forarbejde til økse fra den gamle fjordbund, 3 fod under overfladen og 20 fod neden for skaldyngen.

1895 Museal udgravning
Journal nr.: 342/95
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravning i skaldyngen.

1895 Museal udgravning
Journal nr.: 509/95
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skalpille fra felt E8 og R9, jvf. 446/95, 472/95, 478/95.

1896 Museal udgravning
Journal nr.: 478/96
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravning i skaldyngen.

1897 Museal besigtigelse
Journal nr.: 536/97
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Flækkeblok fundet på marken, stammer sandsynligvis fra dyngen.

1897 Museal udgravning
Journal nr.: 551/97
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravning i skaldyngen.

1951 Privat udgravning
Journal nr.: 575/51
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravning i skrænten bag dyngens nordlige del.

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ertebølledyngen, Køkkenmødding.

1969 Botanisk analyse
Journal nr.: A3986
Nationalmuseet, Naturvidenskabelige Undersøgelser

1969 Kulstof 14 datering
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet

1969 Kulstof 14 datering
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet

1969 Kulstof 14 datering
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet

1969 Kulstof 14 datering
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet

1969 Kulstof 14 datering
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet

1969 Kulstof 14 datering
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet

1969 Kulstof 14 datering
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet

1969 Analyser af materiale
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet

1969 Analyser af materiale
Journal nr.: A3986
Nationalmuseet, Naturvidenskabelige Undersøgelser

1969 Analyser af materiale
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet

1971 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1980 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 3000/80
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Museal udgravning
Journal nr.: 982
Aalborg Historiske Museum
Udgravning ved foden af køkkenmøddingen.

1980 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F54-675
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Om evt. udsmidslag og ændret grænse for fredning.

1983 Aflysning
Journal nr.: F57-91
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Det tinglyste areal ændret som vist på tegning.

1983 Tinglysning
Journal nr.: F57-91
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1985 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 3017M
Moesgård Museum
Flintredskaber og dyreknogler fra Ertebøllekøkkenmøddingen. Fundene stammer fra Nationalmuseets undersøgelser.

1985 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 478/95
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2005 Kulstof 14 datering
Kalundborg Museum
d13C -15,2; d15N 13,3. E2842

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2012 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2012-7.20.03-0013
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

Litteraturhenvisninger  (2)
Madsen,A.P.
Affaldsdynger fra Stenalderen i Danmark
1900

Anders Fischer m.fl.
Coast-inland mobility and diet in the Danish Mesolithic and Neolithic: evidence
2007