Skovgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060205-107

Fredningsnr.
53357

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Bautasten i løkkens vestgærde, 1,5 m høj og 1,3 m bred ved basis.
Undersøgelsehistorie  (6)
1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En 3 Alen høi Bautasten staaende midt i et Stengjærde.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bavtasten i Løkkens Vestgærde 1.50 m høj, 1.30 m bred ved Basis.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stående, helleformet bautasten, i haveagtig løkke umiddelbart ved grusvej. 1,5 x 1,6 x 0,5 m Formodentlig en vis besøgsintensitet p.g.a. stubmøllen tæt n for. 6-7 m n for stenen ligger en anden, formodet bauta, ca. 1,9 x 0,5 x 0,4 m, af firkantet træsnit. Under den væltede sten ses mindre sten, formentlig rest af skoningen. Bør fredes. -Tinglyses ikke, da den ikke er rejst - ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig i samspil med den nærliggende stubmølle og med landskabet (vid, smuk udsigt over lavlandet i s )

2008 Museal besigtigelse
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Indmåling med GPS af bautasten stående i den vestlige ende af skel helt ude ved vejen.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)