Revsnæs Hovedgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120305-8

Fredningsnr.
13146

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Stenrække, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Monument, bestående af ialt 100 store, opretstående kampe- sten, anbragt i to omtrent paralelle, let krummede rækker, orienteret i NV-SØ, med 49 sten i hver af rækkerne, som for hver ende lukkes af en lignende sten. Afstanden fra den ene endesten (ydersiden) til den anden udgør ca. 86,5 m, afstan- den mellem rækkerne (målt fra ydersiden) er fra 3,3 til 4,5 m, den indbyrdes afstand mellem stenene er fra ca. 1 til ca. 2 m. Stenene er rejst på gammel havbund (lergytje) og har en højde over denne af gennemgående ca. 0,5 m (de højeste knap 1 m), men af flere sten er toppen slået af. Monumentet - der er restaureret og delvis rekonstrueret - har været dækket af et ca. 0,5 m tykt tørvelag, der er bortgravet imellem og u- den om stenene. I fredningen er indbefattet en smal bræmme af den oprindelige moseflade langs siderne og en bredere for enderne. Ialt udgør det fredede område et rektangel, 10 x 100 m, der er indhegnet (pigtråd på svellestolper), i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1960 Museal udgravning
Journal nr.: 453/60
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1961 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1254/61
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Monument, bestående af ialt 100 store, opretstående kampesten, anbragt i to omtrent parallelle, let krummede rækker, orienteret i nv-sø, med 49 sten i hver af rækkerne, som for hver ende lukkes af en lignende sten. Afstanden fra den ene endesten (ydersiden) til den anden udgør ca. 86,5 m, afstanden mellem rækkerne (målt fra ydersiden) er fra 3,3 til 4,5 m, den indbyrdes afstand mellem stenene fra ca. 1 til ca. 2 m. Stenene er rejst på gammel havbund (lergytje) og har en højde over denne af gennemgående ca. 0,5 m (de højeste knapt 1 m), men af flere sten er toppen slået af. Monumentet - der er restaureret og delvis rekonstrueret - har været dækket af et ca. 0,5 m tykt tørvelag, der er bortgravet imellem og uden om stenene. I fredningen er indbefattet en smal bræmme af den oprindelige moseflade langs siderne og en bredere for enderne. Ialt udgør det fredede område et rektangel, 10 x 100 m, der er indhegnet (pigtråd på svellestolper), i ager.

1961 Tinglysning
Journal nr.: 1254/61
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)