Tøttruphus skovpart/afd. 77
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Rebild

Sted- og lokalitetsnr.
120310-174

Fredningsnr.
1412102

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stenkiste, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 26/9 1929, gdr. Søren Bols og hustru Diplom Afmærkn.: MS 1930, v/Johs. Brøndsted. Ejer: Staten ejer kun Tøttruphus skovpart afd. 77. Fremgår ikke af Tingbogen i 1929, derfor tinglyst igen 23.08.2016 med følgende tekst: Stenkiste i lav høj. 1,2 x 14 m. Højen omslutter en udgravet stenkiste, 5,5 x 2,5 m, orienteret NNV-SSØ. 14 bæresten på plads. 3 store, flade overliggere, der ligger delvist på plads, samt en mindre overligger mod S. Siderne af højen mod Ø og V er ret skarpt afskårne. Fredningssten på højen.
Undersøgelsehistorie  (9)
1929 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1929 Museal besigtigelse
Journal nr.: 207/30
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravet Stenalders Hellekiste i Høj, fredlyst 1929.

1929 Museal besigtigelse
Journal nr.: 207/30
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sagen ikke fundet.

1929 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lav høj, 1 1/4 x 14 m, der omslutter en udgravet hellekiste 5½ x 2½ m. 5 bæresten i hver side, 2 i Nordenden, 3 i Sydenden, 3 store dæksten, den midterste skredet ned mod Vestenden. En lille dæksten i SØ. Mod Syd et forrum af 2 sidesten. Lyng i ager og hede.

1961 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1298/61
Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning
Om beliggenheden.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)