Kråshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120313-1

Fredningsnr.
141418

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Kråshøj", 3,5 x 18 m. I midten et 3 m bredt hul med åbning mod nord. Øst- og vestsiderne en del afgravet, stejle. Nord- foden afpløjet. Græs og træer i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kratbevoxet Höj, 60' i Diam. 10' h; i Midten er gravet en Fordybning med Udkastning mod N.

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kråshøj", 3½ x 18 m. I Midten et 3 m bredt Hul med Åbning mod Nord. Ø.- og V.-siden en Del afgravet, stejl; Nordfoden afpløjet. Græs og Træer i Ager.

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1965 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Høj beliggende i lille græs- og buskparcel i ager. Markvej ret mod S. Anseelig høj med 360 graders vue. Helt tilgroet i krat. Dyrkning helt ind til højfod mod V.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)