Store Munus

Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120313-31

Fredningsnr.
14142

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 7/9 1886, købt. Langdyssen "Store Monshøj", 65 x 12 m, indtil 2 m høj. Rand- sten: nord 3, vest 14, syd 2 (meget store), øst 13. 18 m fra nordenden lille 5-kantet jættestuekammer af 5 bæresten og nedstyrtet del af dæksten, 2 gangsten mod øst. 18 m fra sydenden 4 bæresten af kammer. Overfladen meget ujævn efter mange afgravninger, navnlig mod nord en stor. Græsklædt i ager. Matr.nr. 15c: Høj i skel til matr.nr. 5b.
Undersøgelsehistorie

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, kaldet "Store Munus", bestaaende af en lav Höj, 4-8' h, med Retning N-S. Denne er omsat med 32 Randsten, - 15 mod V, 14 mod Ø. 3 i Enderne der rage 2-4' op over Jordsmonnet. Paa den nordlige Del af Dyssen ligger et 6-kantet Gravkammer, dannet af 5 Sidesten, med en Længde af 6'4'' og en Bredde af 5'6''. Indgangen, som vender i Ø.N.Ø. er 4½' l, 1½' h dannet af 1 Sten i hver Side. Den ene af Overliggerne i Gravkamret mangler, den anden er nedstyrtet i det indre Rum, som er udgravet for lang Tid siden. Det andet Gravkammer, som er beliggende paa den sydlige Del af Höjen, er ligesom det förste 6 kantet, men allerede ödelagt i ældre Tid og kun 4 Sten staa tilbage. Höjen er mod S. afgravet til 2-3' over den omliggende Mark, mod N. er der gravet en stor Fordybning, 28' i Diam. 185' l, 30' br. (Pl. 3) Fredet.

1886 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse "Store Monshøj", 65 x 12 m, indtil 2 m høj. Randsten: N. 3, V. 14, S. 2 (meget store), Ø. 13. 18 m fra Nordenden lille 5-kantet Jættestuekammer af 5 Bæresten og nedstyrtet Del af Dæksten, 2 Gangsten mod Ø. 18 m fra Sydenden 4 Bæresten af Kammer. Overfladen meget ujævn efter mange Afgravninger; navnlig mod N. en stor. Græs i Ager.

1965 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Store Monshøj - anselig skiltet langdysse.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum


Billeder

Oversigt set fra N
Oversigt set fra NNV
Oversigt set fra SØ
Kammer mod N, set fra V
Skåltegnsten mod NØ, set fra Ø
Oversigt set fra NV
Herredstegninger