Lille Monshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120313-32

Fredningsnr.
14141

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Jættestue "Lille Monshøj". Højen er 10 x 12 m, 1,5 m høj. Kam- meret 7 x 2,5 m, af 12 bæresten; gangen 5 m lang med 2 bære- sten i den ene side, 3 i den anden. Ingen dæksten. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Lille Monshöj", Levninger af en oval Jættestue uden Overliggere; tilbage staar Siderne i Gravkamret, bestaaende af 6 Sten i den östlige, 5 i den vestlige Side, 2 Endesten; Retningen er N-S med en Længde af 19' og en Bredde af 9'. Indgangen, der vender mod Ø. er c 14' l. 1½' br, rimeligvis dannet af 6 Sidesten, men nu sammenstyrtet. Gravkamret er fyldt med Jord med Undtagelse af den sydlige Ende, hvor der er gravet et 5' dybt Hul. Intet er fundet.

1950 Museal restaurering
Journal nr.: 100/50
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beskadiget af tysk militær, restaureret 1949-50.

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jættestue "Lille Monshøj". Højen 10 x 12 m, 1½ m høj. Kamret 7 x 2½ m. af 12 Bæresten; Gangen 5 m lang, med 2 Bæresten i den ene Side, 3 i den anden. Ingen Dæksten. Græs i Ager.

1965 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)