Lille Bondekirke
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070114-18

Fredningsnr.
42252

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: Fredet i følge Antiquitets-Commissionens Skrivelse til det kongelige Danske Cancellie 1810. : 26/11 1914, enkefru P. Wilhjelm Runddysse med gang, "Lille Bondekirke". Jordhøjen 2,30 x 22 m med kun overfladiske småbeskadigelser. Midt i højen et jord- fyldt stenkammer, hvis 5 sidesten rager noget op over høj- overfladen. Kammerets indvendige mål er ca. 1,80 (Ø-V) x 1,45 m (N-S). Kammeret dækkes af 1 dæksten 2,20 x 1,80 x 1,10 m. Mod ØSØ ses foran kammeret toppen af 5 sten, der danner en ca. 0,60 m bred gang. Ved højfoden mod ØSØ ligger 2 stykker af en større kløvet sten. En mindre sten, velsag- tens randsten, ved fod mod SSØ, en anden mod SV. Bevokset med bøg, i skov.
Undersøgelsehistorie  (9)
1823 Anmeldelse fra privat
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beskrivelse af fortidsmindet.

1823 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(Vaalse Vesterskov). - Lille Gangbygning. - Jordhøjen er 1.30 m høj, 17 m i Tværm., med smukt hvælvet Form og kun overfladiske Smaabeskadigelser. Centralt i den ligger et Gravkammer, helt jorddækket saaledes at kun de øverste Spidser af Sidesten rager op over Jorden; i Skitsen er disse betegnede med 1-5. Nr.6 er en løst liggende, mindre Sten. Maalt efter disse Sidestens Toppe er Kamrets Bredde i N-S 1.45 m, i Ø-V. 1.80 m. Over Kamret hviler en Dæksten, 2.20 x 1.80 x 1.10 m. støttende paa Stenen Nr. 2,4 og 5. Af. Nr. 1 og 3 synes den øverste Top afsprængt i nyere Tid. - Nord Øst ses foram Kamret de øverste Toppe af 4 Sten, der synes at danne en Gang, hvis Bredde er 0.60 m. - ... Ved Højens østre Fod ligger To Stykker af en større, kløvet Sten. - Kaldes "Lille Bondekirke".- Fredlyst. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

1914 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse med gang, "Lille Bondekirke". Jordhøjen 2.30 x 22 m med kun overfladiske småbeskadigelser. Midt i højen et jordfyldt stenkammer, hvis 5 sidesten rager noget op over højoverfladen. Kammerets indvendige mål er ca. 1.80 (ø-v) x 1.45 m (n-s). Kammeret dækkes af en dæksten, 2.20 x 1.80 x 1.10 m. Mod øsø. ses foran kammeret toppen af 5 sten, der danner en ca. 0.60 m bred gang. Ved højfoden mod øsø. ligger 2 stykker af en større kløvet sten. En mindre sten, velsagtens randsten, ved fod mod ssø, en anden mod sv. Bevokset med bøg, i skov.

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runddysse med høj "Lille Bondekirke", Vålse Vesterskov. Som beskrevet på blåt kort bortset fra følgende: Der ses ikke toppen af 5 sten (gang), kun 4, og der ses kun 1 (kløvet) større stykke af en større sten, ikke 2, ved foden mod SSØ. Parkering: Med tilladelse. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet, inkl. de to sten ved SSØ-fod.

Litteraturhenvisninger  (0)