Store Bondekirke
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070114-19

Fredningsnr.
42251

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: Fredet i følge Antiquitets-Commissionens Skrivelse til det kongelige Danske Cancellie 1810. : 26/11 1914, enkefru P. Wilhjelm Jættestue, "Store Bondekirke". Jordhøjen næsten helt afgra- vet, kammeret udvendigt halvt frigravet. Kammerets længde i Ø-V er indvendigt 5,10 m, bredden 1,40 m. Kammeret er sat af 14 sidesten (1 sten i S-væggen mod V mangler). En dæksten i hver ende af kammeret er bevaret, men skredet ned i kam- merets indre. Den vestre dæksten er 2,50 x 1,60 x ca. 1 m, den østre 1,80 x 1,70 x 1,10 m. Kammeret jordfyldt i ca. halv højde. Fra søndre side, lidt Ø for midten, udgår en 5,30 m lang, indvendigt 0,90 m bred, næsten helt jorddækket gang, hvoraf 7 sten i Ø-siden, 6 i V-siden er synlige. Ca. 4 m nord for kammeret ligger en større sten. I skov. 1988: Skåltegn på top og side af den vestlige overligger.
Undersøgelsehistorie  (13)
1823 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1823 Anmeldelse fra privat
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beskrivelse af fortidsmindet.

1873 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1873 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Usign.

1873 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(Vaalse Vesterskov). Jættestue. - Jordhøjen er næsten forsvunden, der er kun en svag Forhøjning omkring Kamret. Dette er derved lagt blot, saa at alle Sidestenene rager frem med indtil Halvdelen over Jorden. - Kamrets Form og Bygning fremgaar af vedføjede Skitse. Kamrets Længderetning er Ø-V, dets Længde i indvendigt Maal 5.10 m, dets Bredde 1.40 m. Af Sidestenene mangler 1 i søndre Væg. Af Dæksten er To bevarede, en i hver Ende. De er dog skredne ned og støtter kun mod nogle af Sidestenene. Derved synes enkelte af disse at være bleven noget trykkede ud af Stilling. Den vestre Dæksten er ca. 2.20 x 1.60 m, ca. 1 m tyk, den østre 1.80 x 1.70 m., 1.10 m tyk. - Gangen udgaar fra Kamrets søndre Væg. Dens Sidesten er væsentlig jorddækkede. Især ses af vestre Side kun enkelte Toppe. - Længden er 5.30 m, Bredden i indv. Maal 0.90 m. - Kaldes "Store Bondekirke". - Fredlyst. Bevoksning: 1984: Græs

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jættestue, "Store Bondekirke". Jordhøjen næsten helt afgravet, kammeret udvendigt halvt frigravet. Kammerets længde i ø-v er indvendig 5.10 m, bredden 1.40 m. Kammeret er sat af 14 sidesten (1 sten i s-væggen mod v. mangler). En dæksten i hver ende af kammeret er bevaret, men skredet ned i kammerets indre. Den vestre dæksten er 2.50 x 1.60 m x ca. 1 m, den østre 1.80 x 1.70 x 1.10 m. Kammeret jordfyldt i ca. halv højde. Fra søndre side, lidt ø. for midten, udgår en 5.30 m lang, indvendigt 0.90 m bred, næsten helt jorddækket gang, hvoraf 7 sten i ø-siden, 6 i v-siden er synlige. Ca. 4 m nord for kammeret ligger en større sten. I skov.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestue, "Store Bondekirke", Vålse Vesterskov. Som beskrevet på blåt kort, bortset fra at 2 af den vestlige gangsides sten ikke ses, kun føles med stok. Film: 003:01:02 - overstreget på berejserblanketten. Parkering: Med tilladelse. Bevoksning: 1984: Græs

1988 Museal besigtigelse
Journal nr.: LFS 800-1988-11
Lolland-Falsters Stiftsmuseum
I forbindelse med en udflugt d. 29/3 1988 iagttog daværende museumsinspektør på Lolland-Falsters Stiftsmuseum en del skåltegn på toppen og den østlige side af den vestlige overligger (sagen har j.nr. 800-1988-11 i stiftsmuseets arkiv).

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)