Silshøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120501-15

Fredningsnr.
131141

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr.: Tyrrestrup, matr.nr. 1b og Bislev , matr.nr. 11a. Skellet regnes nu (1953) af begge ejere for at gå hen over højen, idet dog ingen af ejerne viste det med bestemthed. Ved fredningen i 1897 regnedes hø- jen for i sin helhed at ligge på Tyrrestrup 1. Tingl.: 31/7 1897. Gdr. Jens H. Larsen Diplom Afmærkn.: MS. 1901, kapt. Søegaard Høj, en af "Silshøje", 2 (fra nord) - 2,85 (fra sydøst) x 17 m. Hul i top, 4 x 3 m, 0,7 m dybt. Hul nord for top, diam. 1 m, 0,3 m dybt. Fladt brud øst for top 2,5 m bredt. Græs- klædt, mellem ager og beplantet areal. MS østligt i top. Bislev, matr.nr. 11a: Høj i skel til matr.nr. 1b af Tyrre- strup.
Undersøgelsehistorie  (5)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj; i Midten en stor Gravning lige til Bunden.

1897 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, en af "Silshøje", 2 m (fra nord) - 2.85 (fra s.ø.) x 17 m. Hul i top 4 x 3 m, 0.70 m dybt. Hul nord for top, diam. 1 m, 0.30 m dybt. Fladt brud øst for top 2.50 m bredt. Græsklædt, mellem ager og beplantet areal. [N.B. Skellet regnes nu af begge ejere for at gå hen over højen, idet dog ingen af ejerne vidste det med bestemthed. Ved fredningen i 1897 regnedes højen for i sin helhed at ligge på Tyrrestrup 1].

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Høj i højgruppe beliggende i uplejet træbevokset område mellem agre. Helt camoufleret af træer. Fliser oh sankesten tæt ved højen mod NV. Bør plejes.

Litteraturhenvisninger  (0)