Silshøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120501-12

Fredningsnr.
131139

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/7 1897. Gdr. Chr. Jensen Borup Diplom Afmærkn.: MS. 1901, kapt. Søegaard Høj, en af "Silshøje", 5,4 x 25 m. Siden mod vest-sydvest afgravet over en bredde ved foden af 12 m med brud langs randen, 0,8 m højt nærmest toppen. I fod mod sydvest (inden for højens oprindelige omkreds) et hul, der går ned under oprindelig overflade, diam. ca. 4 m. Flad, ubetydelig af- gravning af nordside i en bredde af 4 m. Græs- og lyng- klædt, mellem ager og beplantet areal. Mærkesten syd for top.
Undersøgelsehistorie  (6)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Toppet Höj, fuldstændig bevaret; 17' h.

1897 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, en af "Silshøje", 5.40 x 25 m. Siden mod vestsydvest afgravet over en bredde ved foden af 12 m med brud langs randen, 0.80 m højt nærmest toppen. I fod mod sydvest (inden for højens oprindelige omkreds) et hul, der går ned under oprindelig overflade, diam. ca. 4 m. Flad, ubetydelig afgravning af nordside i en bredde af 4m. Græs- og lyngklædt, mellem ager og beplantet areal. [Beskadigelsen mod vestsydvest efter fredningen, jvf. journ. nr. 392/54].

1954 Beskadigelse/hærværk
Journal nr.: 392/54
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anseelig høj beliggende i upleget nåletræsbevoksning mellem agre. Hel camoufleret af bevoksningen. En del rævegrave. Velbeliggende og i højgruppe. Bør plejes.

Litteraturhenvisninger  (0)