Bislev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120501-23

Fredningsnr.
131144

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,6 (fra syd) - 2,1 (fra nord) x 15 m; vestlig halvdel, det meste på matr.nr. Bislev 5a bortgravet, så højen i øst- vest kun måler 7,5 m. Sænkning i oprindelige højtop, diameter 4 m, 0,5 m dyb. Svag sænkning øst for top, østfod let afplø- jet. Græsklædt, i ager. Bislev, matr.nr. 5a: Høj i skel til matr.nr. 1d af Bislev.
Undersøgelsehistorie  (7)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille toppet Höj, fuldstændig bevaret; 8' h.

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2.60 (fra syd) - 2.10 (fra nord) x 15 m; vestlig halvdel, det meste på matr. nr. Bislev 5 a bortgravet, så højen i øst-vest kun måler 7.50 m. Sænkning i oprindelig højtop, diam. 4 m, 0.50 m dyb. Svag sænkning øst for top, østfod let afpløjet. Græsklædt, i ager.

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Høj i læbælte i ager. Helt tilgroet i mirabel og domineret af en udgået elm. Megen høj ukrudtsopvækst. Massiv deponering af overvejende favnstore sten mod V.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)