Snorup Høje

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120501-29

Fredningsnr.
131146

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Stenbygget grav, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Fredningstekst

Høj, en af "Snorup høje", 5,3 (fra syd) - 3,4 (fra øst) x 18-20 m. Stor, 8,5 m bred indgravning fra sydøstfod til top- pens nordvestlige del har borttaget ca. 1/4 af højen. Nord- vestsiden fladt afgravet. En halvkredsformet ca. 2 m bred og indtil 1 m dyb rende lidt oven for foden fra nordnordøst til vestsydvest, heri mod nordvest en stor sten. Flad, 7 m bred sænkning i siden mod sydsydøst. Græsklædt, med nogle graner, i ager.
Undersøgelsehistorie

1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor Höj, 12' h; Randen bortgravet - i Gravningen ses Levninger af en Kreds af store Randsten; fra Ø er der taget Fyld til ind over Midten af Höjen og deri ses en stor Sten, hörende til et ödelagt Stenalders Gravkammer.

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, en af "Snorup høje", 5.30 (fra syd) - 3.40 (fra øst) x 18-20 m. Stor, 8.50 m bred, indgravning fra sydøst for til toppens nordvestlige del har borttaget ca. 1/4 af højen. Nordvestsiden fladt afgravet. En halvkredsformet ca. 2 m bred og indtil 1 m dyb rende lidt oven for foden fra nordnordøst til vestsydvest, heri mod nordvest en stor sten. Flad, 7 m bred sænkning i siden mod sydsydøst. Græsklædt, med nogle graner, i ager.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Høj i stærkt tilgroet græsparcel i ager. Stærkt overgroet af hindbær, røn og hyld. Bør plejes. Ellers som beskrevet.