Rævehøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120501-31

Fredningsnr.
131147

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, en af "Rævehøje", 3,10 x 17 m. Knap halvdelen mod nord- nordøst samt foden og lidt af siden mod sydsydvest bortgra- vet. Hul i siden mod sydsydvest 4 x 3 m, indtil 0,5 m dybt. Vestside svagt hulet. Hul 2 x 1 m, 0,45 m dybt øst for top. Lyng- og græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Höj med uregelmæssig Overflade; ikke udgravet; 7' h.

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, en af "Rævehøje", 3.10 x 17 m. Knap halvdelen mod nordnordøst samt foden og lidt af siden mod sydsydvest bortgravet. Hul i siden mod sydsydvest 4 x 3 m, indtil 0.50 m dybt. Vestside svagt hulet. Hul 2 x 1 m, 0.45 m dybt øst for top. Lyng- og græsklædt i ager.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Høj belæiggende i løvtræsbevokset parcel i ager. Helt overgroet i løvtræer og camoufleret i terræn. Nogle meter syd for højen er deponeret en anselig mængde dæk samt opført (gammelt) et læskur til kreaturer eller lignende.

Litteraturhenvisninger  (0)