Bislev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120501-32

Fredningsnr.
131148

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 31/7 1897. Gdr. Kristen Andersen og Peder Chr. Mark Afmærkn.: MS. 1903, kapt. Søegaard Høj, 4,4 x 22-25 m. Hul i top 5 m (østnordøst - vestsydvest) x 2,5 m, 1 m dybt, iøvrigt velbevaret. Lyng- og kratklædt i ager. MS i nordøst. Snorupgård, matr.nr. 1d: Høj i skel til matr.nr. 2a af Ilsø- gård.
Undersøgelsehistorie  (5)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig Höj; i Toppen er gravet et Hul, c 3' dybt.

1897 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4.40 x 22-25 m. Hul i top 5 m (ØNØ-VSV) x 2.50 m, 1 m dybt, iøvrigt velbevaret. Lyng- og kratklædt i ager.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
høj, beliggende i agerholm i dyrket mark. 1/3 tilgroet i diverse ung opvækst og helt camoufleret i terræn. Bør ryddes. Flot vue fra højen. Stedvis dyreaktivitet umiddelbart udenfor højfod.

Litteraturhenvisninger  (0)