Bislev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120501-34

Fredningsnr.
131150

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 31/7 1897. Gdr. Kristen Andersen Diplom Afmærkn.: MS. 1903, kapt. Søegaard Høj, 3,5 x 17 m. Fuldstændig bevaret. Lyngklædt i ny- beplantet hede. MS sydvest for top.
Undersøgelsehistorie  (6)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 33-34] To middelstore Hedehöje; fuldstændig bevarede.

1897 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3.50 x 17 m. Fuldstændig bevaret. Lyngklædt i nybeplantet hede.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Højen er beliggende i tæt nåletræsplantage ud mod dyrket mark. Helt tilgroet i og camoufleert af bevoksningen. Kan/bør frilægges. Ingen GPS:

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anselig, vegetationsløs høj i plantage. Stedvis bevokset af unge birketræer. Fredningssten mod i toppen mod S.

Litteraturhenvisninger  (0)