Bislev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120501-49

Fredningsnr.
131156

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3,05 (fra nord) - 3,8 (fra syd) x 25 m. Inden for høj- foden går en ca. 2 m bred, 0,5 m dyb sænkning rundt om hø- jen, så denne synes omgivet af en ca. 1 m høj ringvold. Den- ne er velbevaret undtagen på et 9 m langt stykke mod syd og et 8 m langt stykke mod nordøst, hvor den er fortrampet af kreaturer. Hul i top, diam. 5,5 m, 1,2 m dybt. Hul nordøst for top 3,5 x 2,5 m, ca. 1,2 m dybt. Brud i siden hele vejen rundt, med indtil 0,9 m høj, lodret brink mod vest, 0,5 m høj mod syd og øst. Græsklædt, med nogle fyr, mellem ager og plantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig Höj; fuldstændig bevaret; 75 x 11.

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3.05 (fra nord) - 3.80 (fra syd) x 25 m. Inden for højfoden går en ca. 2 m bred, 0.50 m dyb sænkning rundt om højen, så denne synes omgivet af en ca. 1 m høj ringvold. Denne er velbevaret undtagen på et 9 m langt stykke mod syd og et 8 m langt sykke mod nordøst, hvor den er fortrampet af kreaturer. Hul i top, diam. 5.50 m, 1.20 m dybt. Hul i nordøst for top 3.50 x 2.50 m, ca. 1.20 m dybt. Brud i siden hele vejen rundt, med inddtil 0.90 m høj lodret brink mod vest, 0.50 m høj mod syd og øst. Græsklædt, med nogle fyr, mellem ager og plantage. [Vedr. beskadigelse se 388/54]. [Beskadigelsen påtalt. Ejeren lovet at værne højen].

1954 Beskadigelse/hærværk
Journal nr.: 388/54
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anseelig gravhøj i plantage.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
vegetationsløs, stærkt forgravet høj i plantage. Rille efter fjernede randsten.

Litteraturhenvisninger  (0)