Bislev

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120501-45

Fredningsnr.
131153

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, ca. 1,2-1,5 x 8-10 m med udflydende konturer. Vel- bevaret. Lyngklædt med småfyr, i plantage.
Undersøgelsehistorie

1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 45-46] To smaa Höje med udskredne Sider; fuldstændig bevarede; 4' h.

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 1.20-1.50 x 8-10 m med udflydende konturer. Velbevaret. Lyngklædt med småfyr, i plantage.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Lille, træbevokset høj i plantage.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt høj i kratskovsbevoksning. Bevokset af små ege og rønnetræer.