Bislev

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120501-46

Fredningsnr.
131154

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1,20 (fra nordvest) - 1,70 (fra sydøst) x 16 m. Vest- siden noget udflydende med brud omtrent i nord-syd. Noget ujævn overflade med plantningshuller. Lyng- og græsklædt, med småfyr, i plantage.
Undersøgelsehistorie

1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 45-46] To smaa Höje med udskredne Sider; fuldstændig bevarede; 4' h.

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.20 (fra nordv.) - 1.70 (fra sydø.) x 16 m. Vestsiden noget udflydende med brud omtrent i nord-syd. Noget ujævn overflade med plantningshuller. Lyng- og græsklædt, med småfyr, i plantage.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Krattilgroet høj i plantage.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
vegetationsløs høj i kratskovsbevoksning.