Bislev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120501-50

Fredningsnr.
131157

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,7 (fra vest) - 2,6 (fra sydøst) x 17 m. Inden for højfoden går en 1 m bred, indtil 0,4 m dyb sænkning rundt om højen, så denne synes omgivet af en ca. 0,6 m høj ring- vold, der er velbevaret, men noget afpløjet mod nord. Hul i top, 5,5 x 3 m, 0,9 m dybt. Flad, uregelmæssig sænkning i nordsiden. Græsklædt, mellem ager og plantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Höj, noget affladet i Toppen med enkelte Gravninger og Huller i Overfladen; 7' h.

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.70 (fra vest) - 2.60 (fra sydøst) x 17 m. Inden for højfoden går en 1 m bred idntil 0.40 m dyb sænkning rundt om højen, så denne synes omgivet af en ca. 0.60 m høj ringvold, der er velbevaret, men noget afpløjet mod nord. Hul i top 5.50 x 3 m, 0.90 m dybt. Flad, uregelmæssig sænkning i nordsiden. Græsklædt, mellem ager og plantage. [Vedr. kreaturbeksadigelse se 388/54]. [Beskadigelsen påtalt. Ejeren lovet at værne højen.].

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Beskadigelse/hærværk
Journal nr.: 388/54
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Keraturbeskadigelse. Beskadigelsen påtalt. Ejeren lovet at værne højen.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Gravhøj i plantage.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt høj i nåletræsplantage. Hulning i top. Rille efter fjernede randsten.

Litteraturhenvisninger  (0)