Bislev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120501-58

Fredningsnr.
131092

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,6 x 14 m. Hul syd-sydvest for top, diam. 2 m, 0,4 m dybt og syd-sydøst for top 3 x 2,5 m, 0,5 m dybt, hvorfra en 3,5 m lang, 0,5 m bred og 0,4 m dyb, buet fure går mod øst. Hul øst for top, diam. 1 m, 0,5 m dybt. En større sten ved fod mod øst-nordøst. Lyngklædt mellem ager og hede. Hedegårde, matr.nr. 1n: Høj i skel til matr.nr. 1c af Hede- gårde.
Undersøgelsehistorie  (6)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Middelstor, rund Höj; fuldstædnig bevaret; 8' h.

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2.60 x 14 m. Hul sydsydvest for top, diam. 2 m, 0.40 m dybt og sydsydøst for top 3 x 2.50 m, 0.50 m dybt, hvorfra en 3.50 m lang, 0.50 m bred og 0.40 m dyb buet fure gå rmod øst. Hul øst for top, diam. 1 m, 0.50 m dybt. En større sten ved fod mod østnordøst. Lyngklædt, mellem ager og hede. [Vedr. delvis nybeplantning af højen se 392/54].

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 392/54
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Vedr. delvis nybeplantning af højen.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fundet som beskrevet. Beliggende i ufremommeligt gyvekbuskads. Ret mod N er dyrket mark. Her ud imod er højet plejet og der er indkik til højen fra denne side.Særdeles gennemgravet i toppen. Flere grove dyregrave. Bevokset af unge løvtræer og fyr. Bør plejes.

Litteraturhenvisninger  (0)