Korshøje

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120501-82

Fredningsnr.
131143

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 21/8 1897. Sognefoged Anders Mark Diplom Afmærkn.: MS. 1901, kapt. Søegaard Høj, en af "Korshøje", 2,40 x 11-13 m. Flad sænkning i top og lidt ned ad nordøstsiden 4 x 3 m, 0,40 m dyb. Sænkning i toppens nordvestlige del, diam. 1 m, 0,40 m dyb. Græs- klædt i ager. Mærkesten nordligt i top.
Undersøgelsehistorie

1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj, i Toppen en flad Forhöjning; forövrigt fuldstændig bevaret; 35 x 10'.

1897 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, en af "Korshøje", 2.40 x 11-13 m. Flad sænkning i top og lidt ned ad nordøstsiden 4 x 3 m, 0.40 m dyb. Sænkning i toppens nordvestlige del, diam. 1 m, 0.40 m dyb. Græsklædt, i ager. [Vedr. stendynge på højfoden se 392/54].

1954 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Vedr. stendynge på højfoden.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj afgræsningsmark, der ligger flot i landskabet og er synlig fra vej.